Program partnerski

    REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.creativehobby.pl

    29.06.2017 roku


    1. Program Partnerski Sklepu internetowego www.creativehobby.pl organizowany jest przez KAMPsys sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, przy ulicy Zofii Nałkowskiej 11 .

    2. Zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w powyższym programie.

    3. Partnerem może zostać osoba pełnoletnia nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna.

    4. Program partnerski opiera się na naliczaniu z góry ustalonej prowizji dla Partnera od sprzedanych towarów dla klienta poleconego przez partnera.

    5. Aby zostać Partnerem należy być zarejestrowanym klientem sklepu (wymagane wcześniejsze założenie konta klienta sklepu).

    6. Informacja o wysokości przydzielonej prowizji od zamówień klientów poleconych przez Partnera w programie, dostępna jest po zalogowaniu się do konta Klienta sklepu i przejścia do zakładki Twoje konto -> program partnerski.

    7. Sposób polecenia sklepu polega na przygotowaniu i pobraniu gotowych do użycia reklam z zakładki Twoje konto -> program partnerski -> generator kodów i banerów i umieszczeniu go na swojej stronie www. System tworzenia reklam umożliwia generowanie reklam w postaci:

- kodu HTML, który należy skopiować i wkleić na swojej stronie. Powstały w ten sposób banner, link tekstowy lub adres URL będzie prowadzić na stronę sklepu, a gdy użytkownik przez niego wchodzący, po kliknięciu go i w czasie trwania sesji założy sobie konto i złoży zamówienie, prowizja z jego zamówień będzie zaliczana na konto Partnera,

- kodu PHP lub kodu JavaScript, który należy skopiować i wkleić na swojej stronie. Stworzony dzięki prostemu i intuicyjnemu generatorowi banner będzie prowadzić do poszczególnych produktów na stronie sklepu, a gdy użytkownik przez niego wchodzący, po kliknięciu go i w czasie trwania sesji założy sobie konto i złoży zamówienie, prowizja z jego zamówień będzie zaliczana na konto Partnera,

Od tego momentu wszyscy klienci, którzy zostaną przekierowani na stronę sklepu poprzez kliknięcie banera lub linku na stronie Partnera i dokonają zakupu, będą traktowani jako poleceni przez Partnera. Prowizja od sprzedanych im towarów będzie naliczona partnerowi zgodnie z ustaloną przez administratora sklepu wysokością.

    8. Zestawienie rodzaju przekierowań do sklepu z polecenia Partnera, zamówienia klientów Partnera oraz lista klientów Partnera dostępne są w zakładce Twoje konto -> program partnerski -> statystyki.

    9. Narzędzie do wypłaty lub wymiany zgromadzonych środków Partnera dostępne jest w zakładce Twoje konto -> program partnerski -> środki do wykorzystania.

    10. Program partnerski realizowany jest wg następujących zasad:

- prowizja wypłacana jest przez 180 dni od momentu pozyskania danego klienta, przy czym prowizja zostanie przyznana każdorazowo gdy w sesji jest informacja o wcześniejszej wizycie partnera,

- prowizja naliczana jest dla zamówień, które uzyskają status "wykonane",

- Partner gromadzi prowizję na saldzie klienta, która wypłacana jest w formie pieniężnej, przy czym minimalna kwota do wypłaty wynosi 500,00 zł,

- sklep umożliwia realizację wypłaty prowizji Partnerowi w formie bonów towarowych, przy czym decyzję wyboru formy wypłaty prowizji pozostawia się Partnerowi,

- ważność bonów towarowych w ramach wypłaty wynosi 2 miesiące,

- Partner może wypłacić prowizję po upływie 60 dni od momentu naliczenia prowizji do zamówienia (czas niezbędny na określenie czy transakcja doszła ostatecznie do skutku - zwroty, reklamacje produktów),

- Partner ma nieograniczony czas na wypłatę zgromadzonej prowizji,

- w przypadku klienta pozyskanego przez Partnera podczas zakupów z polecenia innego partnera (zamówienie pośrednie), na zawsze pozostanie klientem przypisanym do Partnera (jednorazowa prowizja dla innego partnera polecającego sklep).

    11. Partner będzie promował produkty zgodnie z materiałami dostarczonymi przez KAMPsys sp. z o.o., dbając o aktualność prezentowanych przez siebie informacji.

    12. Partner nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem KAMPsys sp. z o.o., nie ma też prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu KAMPsys sp. z o.o.

    13. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w programie w dowolnym czasie.

    14. Konto Partnera zostaje utworzone na czas nieoznaczony i trwa tak długo jak długo Partner posiada konto w sklepie.

    15. Wysokość prowizji otrzymywanej przez Partnera jest ustalana wg następujących zasad:

       - każdy nowo zarejestrowany Partner otrzymuje 7 % prowizji brutto od wartości towarów w zamówieniu (zamówienia detaliczne) oraz 3% prowizji brutto od wartości towarów w zamówieniu (zamówienia hurtowe). Prowizja pośrednia naliczana jest w wysokości 50% od wartości wynagrodzenia Partnera (zamówienia detaliczne i hurtowe).
       - ewentualne podwyższenie prowizji może wynikać z dobrych wyników promocji oferty sklepu osiągniętych przez Partnera i podlega indywidualnym negocjacjom,
       - maksymalna wysokość prowizji jaką może otrzymać Partner wynosi 10 %.

    16. Partner może na bieżąco kontrolować wysokość należnej mu prowizji oraz aktualny stan swojego konta w zakładce Twoje konto -> program partnerski.

    17. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach obowiązującego prawa, naliczona Partnerowi prowizja zostanie odliczona od stanu jego konta.

    18. Prowizja będzie wypłacana Partnerowi na podstawie:
       - umowy o dzieło (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej), przy czym naliczona prowizja stanowi kwotę brutto umowy,
       - wystawionej przez Partnera faktury VAT tytułem usług promocyjno reklamowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą), przy czym naliczona prowizja stanowi kwotę brutto faktury.

    19. Prowizja będzie wypłacana Partnerowi na jego wniosek (jeśli kwota należnej mu prowizji przekroczy 500 PLN) na wskazany rachunek bankowy bez potrąceń opłat przelewu w terminie 14 dni od momentu wystawienia faktury lub 10 dni od podpisania umowy.

    20. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie informacje, które przekazuje na swoich stronach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych. KAMPsys sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.creativehobby.pl lub jego produktów opublikowane poza stroną www.creativehobby.pl.

    21. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach reklamowych cenę danego produktu, jest zobowiązany na bieżącą ją uaktualniać do stanu faktycznego.

    22. Partner nie będzie wysyłał nie zamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi produkty, co jest sprzeczne z prawem polskim i niniejszym regulaminem.

    23. Partner nie może promować produktów na stronach, zawierających treści pornograficzne, pirackie i inne sprzeczne z prawem polskim.

    24. KAMPsys sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

__

KAMPsys Sp. z o.o. | ul. Zofii Nałkowskiej 11 | 41-922 Radzionków | e-mail: biuro@creativehobby.pl | NIP: 645-245-93-26

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel