Producent
Kreatywne Inspiracje decoupage rekodzielo scrapbooking cardmaking farby zdobienie przedmiotow


REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.creativehobby.pl

30.06.2011 roku


1. Program Partnerski Sklepu internetowego www.creativehobby.pl organizowany jest przez KAMPsys sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, przy ulicy Zofii Nałkowskiej 11 .

2. Zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w powyższym programie.

3. Partnerem może zostać osoba pełnoletnia nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna.

4. Program partnerski opiera się na naliczaniu z góry ustalonej prowizji dla Partnera od sprzedanych towarów dla klienta poleconego przez partnera.


5. Aby zostać Partnerem sklepu, klient powinien zarejestrować się jako Partner. Opcja rejestracji dostępna jest po zalogowaniu się do konta klienta (wymagane wcześniejsze założenie konta klienta sklepu). Proces rejestracji jest prosty i zajmuje kilka chwil. Podczas rejestracji należy podać nr konta bankowego, na które ma być wypłacana prowizja Partnera i zaznaczyć opcję akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody na rejestrację w programie partnerskim i przycisnąć przycisk "dalej". Zgłoszenie uczestnictwa w programie partnerskim będzie oczekiwało na akceptację administratora sklepu.


6. Informacja o aktywacji konta i wysokości przydzielonej prowizji od zamówień klientów poleconych przez Partnera w programie, dostępna jest po zalogowaniu się do konta Klienta sklepu i przejścia do zakładki Moje konto -> program partnerski.


7. Sposób polecenia sklepu polega na pobraniu banera z zakładki Moje konto -> program partnerski -> banery i umieszczeniu go na swojej stronie www. Kod do umieszczenia na stronie również jest dostępny w tej zakładce
. Kod powinien być wpisany w miejscu, gdzie będzie wyświetlany baner. Od tego momentu wszyscy klienci, którzy zostaną przekierowani na stronę sklepu poprzez kliknięcie banera na stronie Partnera i dokonają zakupu, będą traktowani jako poleceni przez Partnera. Prowizja od sprzedanych im towarów będzie naliczona partnerowi zgodnie z ustaloną przez administratora sklepu wysokością.

8. Wartość zamówień poleconych przez Partnera klientów dostępna jest w zakładce Moje konto -> program partnerski -> zamówienia.


9. Historia naliczonych i wypłaconych Partnerowi prowizji dostępna jest w zakładce Moje konto -> program partnerski -> historia wypłat.


10. Program partnerski opiera się o tzw. prowizję wieczystą. System zapisuje zaszyfrowany numer identyfikacyjny Partnera na komputerze klienta w pliku cookie (ciasteczko) o okresie ważności 1 roku. Oznacza to, że jeśli polecony przez Partnera klient złoży zamówienie w ciągu 1 roku od polecenia a nawet po tym okresie, zostanie ono zaliczone na konto Partnera.

11. Partner będzie promował produkty zgodnie z materiałami dostarczonymi przez KAMPsys sp. z o.o., dbając o aktualność prezentowanych przez siebie informacji.

12. Partner nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem KAMPsys sp. z o.o., nie ma też prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu KAMPsys sp. z o.o.

13. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w programie w dowolnym czasie.

14. Konto Partnera zostaje utworzone na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że w przypadku braku aktywności Partnera (nie prowadzenia promocji) przez okres 3 miesięcy jego konto zostanie usunięte.

15. Partner otrzymuje prowizję od każdego zrealizowanego zamówienia, jakie złoży polecony przez niego klient.

16. Wysokość prowizji otrzymywanej przez Partnera jest ustalana wg następujących zasad:
  • każdy nowo zarejestrowany Partner otrzymuje 7 % prowizji,
  • ewentualne podwyższenie prowizji może wynikać z dobrych wyników promocji oferty sklepu osiągniętych przez Partnera i podlega indywidualnym negocjacjom,
  • maksymalna wysokość prowizji jaką może otrzymać Partner wynosi 10 %.
17. Partner może na bieżąco kontrolować wysokość należnej mu prowizji oraz aktualny stan swojego konta w zakładce Moje konto -> program partnerski.

18. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach obowiązującego prawa, naliczona Partnerowi prowizja zostanie odliczona od stanu jego konta.

19. Prowizja będzie wypłacana Partnerowi na podstawie:
  • umowy o dzieło pomniejszana o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej),
  • wystawionej przez Partnera faktury VAT tytułem usług promocyjno reklamowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
20. Prowizja będzie wypłacana Partnerowi do 10 dnia każdego miesiąca (jeśli kwota należnej mu prowizji przekroczy 200 PLN) na wskazany rachunek bankowy bez potrąceń opłat przelewu.

21. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie informacje, które przekazuje na swoich stronach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych. KAMPsys sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.creativehobby.pl lub jego produktów opublikowane poza stroną www.creativehobby.pl.

22. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach reklamowych cenę danego produktu, jest zobowiązany na bieżącą ją uaktualniać do stanu faktycznego.

23. Partner nie będzie wysyłał nie zamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi produkty, co jest sprzeczne z prawem polskim i niniejszym regulaminem.

24. Partner nie może promować produktów na stronach, zawierających treści pornograficzne, pirackie i inne sprzeczne z prawem polskim.

25. KAMPsys sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.


Opinie klientów o sklepie creativehobby.pl